Philips, poster

Philips, poster

Philips, posterDodaj komentarz

Language and Translation Centre, leaflet
Materiały promocyjne dla Centrum Językowo-Tłumaczeniowe, Beata Małko / Language and Translation Centre, Beata Malko
Samsung Summer Gallery, inside
Letnia galeria Samsung / Samsung Summer Gallery
Multibank, newsletter
Newslettery dla Multibanku / Multibank newsletters
Fanta, price list
Materiały POS oraz opakowania dla Fanty / Fanta POS materials and packaging