izelito2

izelito2Dodaj komentarz

Milka, lama
Materiały POS – Milka / Milka POS materials
Theater Square, front look
Projekt frontonu dla Teatr Kwadrat / Theater „Square” front look project
Mouse Stories, inside
„Mysie opowieści” – Jadwiga Niezgodzińska ze Smyrskich – ilustracje i skład / „Mouse stories” – Jadwiga Niezgodzińska ze Smyrskich – illustrations
Nokia N9 container
Kontener promocyjny Nokia N9 / Nokia N9 promotional container