szafranowka1

szafranowka1Dodaj komentarz

Wokman, restauracja
Projekt restauracji Wokman / Wokman restaurant project
Nestle, promotional poster
Materiały promocyjne dla płatków Nestle / Promotional materials for Nestle cornflakes
rek-kons1
Katalog dla Konstrukcji Reklamowych / Advertising Constructions Folder
Mouse Stories, inside
„Mysie opowieści” – Jadwiga Niezgodzińska ze Smyrskich – ilustracje i skład / „Mouse stories” – Jadwiga Niezgodzińska ze Smyrskich – illustrations