Materiały promocyjne dla Centrum Językowo-Tłumaczeniowe, Beata Małko / Language and Translation Centre, Beata Malko

Centrum kieruje swoje usługi głównie do młodzieży szkolnej (choć nie tylko) i szczyci się ogromną zdawalnością egzaminów wśród swoich uczniów. Dlatego materiały promujące zaprojektowałam jako proste, czytelne i kolorowe.

Centre directs its services primarily to school children (but not only) and is proud for huge exam pass rates among their students. Therefore, promotional materials are simple, clear and colorful.Dodaj komentarz

LINK4 office
Placówki LINK4 oraz brand aut / LINK4 offices and car brand
Wokman, restauracja
Projekt restauracji Wokman / Wokman restaurant project
Coca-Cola, poster
Materiały POS i nietypowe reklamy dla Coca-Cola / POS materials for Coca-Cola
run-or-deathbanner
Run or Death