Materiały promocyjne dla Centrum Językowo-Tłumaczeniowe, Beata Małko / Language and Translation Centre, Beata Malko

Centrum kieruje swoje usługi głównie do młodzieży szkolnej (choć nie tylko) i szczyci się ogromną zdawalnością egzaminów wśród swoich uczniów. Dlatego materiały promujące zaprojektowałam jako proste, czytelne i kolorowe.

Centre directs its services primarily to school children (but not only) and is proud for huge exam pass rates among their students. Therefore, promotional materials are simple, clear and colorful.Dodaj komentarz

Philips, leaflet
Materiały drukowane oraz na potrzeby internetu dla Philips / Printed and online materials for Philips
Dragon's appetite for books
„Smoczy apetyt na książki” – Katarzyna Minda – ilustracje i skład / „Dragon’s appetite for books” – Katarzyna Minda – illustrations
JOJO, leaflet
Materiały POS dla JOJO / JOJO POS materials
Coca-Cola, poster
Materiały POS i nietypowe reklamy dla Coca-Cola / POS materials for Coca-Cola