Materiały promocyjne dla Centrum Językowo-Tłumaczeniowe, Beata Małko / Language and Translation Centre, Beata Malko

Centrum kieruje swoje usługi głównie do młodzieży szkolnej (choć nie tylko) i szczyci się ogromną zdawalnością egzaminów wśród swoich uczniów. Dlatego materiały promujące zaprojektowałam jako proste, czytelne i kolorowe.

Centre directs its services primarily to school children (but not only) and is proud for huge exam pass rates among their students. Therefore, promotional materials are simple, clear and colorful.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Logo dla Ambient Marketing / Ambient Marketing logo
EXPERT Nieruchomości – bannery reklamowe, oklejenie autobusu / EXPERT Nieruchomości – banners, stickers for bus.
Logo Tower of Dreams
Ilustracje kolorowe / Colour images