Materiały promocyjne dla Centrum Językowo-Tłumaczeniowe, Beata Małko / Language and Translation Centre, Beata Malko

Centrum kieruje swoje usługi głównie do młodzieży szkolnej (choć nie tylko) i szczyci się ogromną zdawalnością egzaminów wśród swoich uczniów. Dlatego materiały promujące zaprojektowałam jako proste, czytelne i kolorowe.

Centre directs its services primarily to school children (but not only) and is proud for huge exam pass rates among their students. Therefore, promotional materials are simple, clear and colorful.Dodaj komentarz

JOJO, leaflet
Materiały POS dla JOJO / JOJO POS materials
szparowanie
Szparowanie / Cutting out things
Nokia N9 container
Kontener promocyjny Nokia N9 / Nokia N9 promotional container
naleczowianka-ulotka2
Nałęczowianka – materiały internetowe oraz drukowane / Nałęczowianka – internet and printed materials