Materiały promocyjne dla Centrum Językowo-Tłumaczeniowe, Beata Małko / Language and Translation Centre, Beata Malko

Centrum kieruje swoje usługi głównie do młodzieży szkolnej (choć nie tylko) i szczyci się ogromną zdawalnością egzaminów wśród swoich uczniów. Dlatego materiały promujące zaprojektowałam jako proste, czytelne i kolorowe.

Centre directs its services primarily to school children (but not only) and is proud for huge exam pass rates among their students. Therefore, promotional materials are simple, clear and colorful.Dodaj komentarz

Wokman, restauracja
Projekt restauracji Wokman / Wokman restaurant project
Theater Square, front look
Projekt frontonu dla Teatr Kwadrat / Theater „Square” front look project
Milano, leaflet
Materiały POS Milano / Milano POS materials
naleczowianka-ulotka2
Nałęczowianka – materiały internetowe oraz drukowane / Nałęczowianka – internet and printed materials