Branding restauracji Green Patio, WARS / Green Patio restaurant branding

Polska firma posiadająca restauracje w wagonach PKP – WARS – stworzyła restaurację poza pociągami, w centrum Warszawy. Dla Green Patio stworzyłam nieomal wszystkie elementy wizerunku – od loga wraz z zasadami jego stosowania, przez projekty drukowane jak wizytówki, ulotki, menu – na wyglądzie samej restauracji kończąc.

Polish company with restaurants in railway wagons – WARS – has created a restaurant outside the trains, in the center of Warsaw. Green Patio were needed all the elements of the image – from logos, along with the principles of its application, the printed projects like business cards, flyers, menus – on the appearance of the restaurant itself ending.Dodaj komentarz

allegro
INVENTRONICS – materiały internetowe / INVENTRONICS – internet materials
Ambientlogo1
Logo dla Ambient Marketing / Ambient Marketing logo
szparowanie
Szparowanie / Cutting out things
naleczowianka-ulotka2
Nałęczowianka – materiały internetowe oraz drukowane / Nałęczowianka – internet and printed materials