Branding restauracji Green Patio, WARS / Green Patio restaurant branding

Polska firma posiadająca restauracje w wagonach PKP – WARS – stworzyła restaurację poza pociągami, w centrum Warszawy. Dla Green Patio stworzyłam nieomal wszystkie elementy wizerunku – od loga wraz z zasadami jego stosowania, przez projekty drukowane jak wizytówki, ulotki, menu – na wyglądzie samej restauracji kończąc.

Polish company with restaurants in railway wagons – WARS – has created a restaurant outside the trains, in the center of Warsaw. Green Patio were needed all the elements of the image – from logos, along with the principles of its application, the printed projects like business cards, flyers, menus – on the appearance of the restaurant itself ending.



Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

INVENTRONICS – materiały internetowe / INVENTRONICS – internet materials
Ilustracje kolorowe / Colour images
Nestle Pure Life – materiały do druku i internetu / Nestle Pure Life – printed and internet materials
Branding restauracji Green Patio, WARS / Green Patio restaurant branding