Ilustracje czarno-białe / Illustration in black and white

Jest to mój ulubiony styl rysowania – zawiera prostotę i impakt, dzięki którym nawet mimo braku kolorów, mogę pokazać zarówno delikatność jak i siłę.

This is my favorite style of drawing – provides simplicity and impact, so even without colors, I can show both delicacy and strength.

 Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Katalog dla Konstrukcji Reklamowych / Advertising Constructions Folder
Placówki LINK4 oraz brand aut / LINK4 offices and car brand
Logo Tower of Dreams
Materiały POS oraz opakowania dla Fanty / Fanta POS materials and packaging