Ilustracje czarno-białe / Illustration in black and white

Jest to mój ulubiony styl rysowania – zawiera prostotę i impakt, dzięki którym nawet mimo braku kolorów, mogę pokazać zarówno delikatność jak i siłę.

This is my favorite style of drawing – provides simplicity and impact, so even without colors, I can show both delicacy and strength.

 Dodaj komentarz

zahasani2
Logo dla Zahasani / Zahasani Logo
LINK4 office
Placówki LINK4 oraz brand aut / LINK4 offices and car brand
Sales leaflet, cover
Materiały POS Nestle Pure Life / Nestle Pure Life POS materials
Felix, promotional poster
Materiały promocyjne i opakowania dla Felix / Felix promotional materials and packages