Jacobs Kronung – promocja jesienna / Jacobs Kronung – autumn promotion

Na jesieni Jacobs Kronung wypuścił na rynek edycję limitowaną dwóch nowych kaw w rozgrzewających smakach. Smaki te połączono z wizerunkiem sweterków, które pojawiły się na opakowaniach oraz na kubeczkach z kawą jako element rozpoznawczy KV. Do tej promocji stworzyłam wizerunek właśnie tych kubeczków oraz materiały na podstawie KV w tym ulotki, newslettery, plakaty konkursowe.
In autumn Jacobs Kronung released a limited edition of two new coffees with warming flavors. These flavors were combined with the image of sweaters, which appeared on the packaging and cups of coffee as part of a recognizable element of KV. For this promotion, I’ve created the image of those cups and later materials based on KV including leaflets, newsletters, posters.

 

Mock-up_Citylight_B1 Mock-up_Simple_Billboard_2 newsletter kronung newspaper kronung-ulotkaDodaj komentarz

LINK4 office
Placówki LINK4 oraz brand aut / LINK4 offices and car brand
Do not waste your income, newsletter
Nie trać dochodu – ulotki oraz newslettery / Do not waste your income – leaflets and newsletters
BestDrive
Warsztaty BestDrive / BestDrive workshops
Bard
Ilustracje kolorowe / Colour images