Katalog dla Konstrukcji Reklamowych / Advertising Constructions Folder

Katalog, który stworzyłam dla Kontrukcji Reklamowych przeznaczony był głównie dla internetu ale także do druku. Konstrukcje te można samodzielnie zaprojektować, odpowiednie schematy w katalogu instruują jak to zrobić, a przejrzysta prezentacja elementów składowych pomaga w rozeznaniu się w dostępnych możliwościach.

The folder that I created for Advertising constructions was made mainly for the Internet but also to print. You can design your own construction using suitable schemes, that instruct how to do it and a clear presentation of the components helps to discern in the available opportunities.

rek-kons1Mockup_A4_Brochure_5Mockup_A4_Brochure_4 Mockup_A4_Brochure_42 Mockup_A4_Brochure_43Dodaj komentarz

Nestle, promotional poster
Materiały promocyjne dla płatków Nestle / Promotional materials for Nestle cornflakes
anglobe
Ulotka dla Anglobe / Anglobe leaflet
Coca-Cola, poster
Materiały POS i nietypowe reklamy dla Coca-Cola / POS materials for Coca-Cola
Sales leaflet, cover
Materiały POS Nestle Pure Life / Nestle Pure Life POS materials