Placówki LINK4 oraz brand aut / LINK4 offices and car brand

LINK4 sprzedaje ubezpieczenia, głównie dla samochodów. Ale nie tylko. Dla tej firmy zaprojektowałam brand floty samochodów, dla pracowników oraz samochodów zastępczych. LINK4 zakładało także punkty sprzedaży, których wygląd najpierw zaprojektowałam w 3D.

LINK4 sells insurance, mainly for cars. But not only. The company needed a branding their car fleet, employees cars and replacement cars. LINK4 also established points of sale, whose appearance at first were designed in 3D.Dodaj komentarz

Felix, promotional poster
Materiały promocyjne i opakowania dla Felix / Felix promotional materials and packages
monidlo2
Monidła / Cutouts
Green Patio, Invitation
Branding restauracji Green Patio, WARS / Green Patio restaurant branding
Milano, leaflet
Materiały POS Milano / Milano POS materials