Logo Creatio Ex

Projekt logo miał przypominać stare, dość ciężkie typy logo, które są popularne ostatnimi czasy. Logo przeznaczone było głównie do użytku w internecie oraz na materiałach firmowych.

Logo was designed this way to remind an old, quite heavy type of logos that are popular these days. Logo was designed primarily for the web use and on company materials.

Mock_up_Identyfikacja_1Dodaj komentarz

Opel, car brand
Oklejanie samochodów / Car stickers
allegro
INVENTRONICS – materiały internetowe / INVENTRONICS – internet materials
Magazyn Pracowników
Ulotki, newslettery, banner, billboardy dla EXATEL / Newsletters, flyers, posters, billboards for EXATEL
Milka, lama
Materiały POS – Milka / Milka POS materials