Logo Creatio Ex

Projekt logo miał przypominać stare, dość ciężkie typy logo, które są popularne ostatnimi czasy. Logo przeznaczone było głównie do użytku w internecie oraz na materiałach firmowych.

Logo was designed this way to remind an old, quite heavy type of logos that are popular these days. Logo was designed primarily for the web use and on company materials.

Mock_up_Identyfikacja_1Dodaj komentarz

Coca-Cola, poster
Materiały POS i nietypowe reklamy dla Coca-Cola / POS materials for Coca-Cola
Dragon's appetite for books
„Smoczy apetyt na książki” – Katarzyna Minda – ilustracje i skład / „Dragon’s appetite for books” – Katarzyna Minda – illustrations
Opel, www
Strona konkursowa oraz branding aut, Opel / Opel contest website and car brand
Amica, leaflet cover
Materiały POS – Amica / Amica POS materials