Logo Creatio Ex

Projekt logo miał przypominać stare, dość ciężkie typy logo, które są popularne ostatnimi czasy. Logo przeznaczone było głównie do użytku w internecie oraz na materiałach firmowych.

Logo was designed this way to remind an old, quite heavy type of logos that are popular these days. Logo was designed primarily for the web use and on company materials.

Mock_up_Identyfikacja_1Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Branding restauracji Green Patio, WARS / Green Patio restaurant branding
Logo dla Zahasani / Zahasani Logo
Materiały POS dla Glaceau / Glaceau POS materials
Letnia galeria Samsung / Samsung Summer Gallery