Logo Creatio Ex

Projekt logo miał przypominać stare, dość ciężkie typy logo, które są popularne ostatnimi czasy. Logo przeznaczone było głównie do użytku w internecie oraz na materiałach firmowych.

Logo was designed this way to remind an old, quite heavy type of logos that are popular these days. Logo was designed primarily for the web use and on company materials.

Mock_up_Identyfikacja_1Dodaj komentarz

Samsung Summer Gallery, inside
Letnia galeria Samsung / Samsung Summer Gallery
Mouse Stories, inside
„Mysie opowieści” – Jadwiga Niezgodzińska ze Smyrskich – ilustracje i skład / „Mouse stories” – Jadwiga Niezgodzińska ze Smyrskich – illustrations
Nestle, promotional poster
Materiały promocyjne dla płatków Nestle / Promotional materials for Nestle cornflakes
Green Patio, Invitation
Branding restauracji Green Patio, WARS / Green Patio restaurant branding