Logo dla Ambient Marketing / Ambient Marketing logo

Tworząc logo dla Ambient Marketing potrzebowałam aby było on nowoczesne i zawierało w sobie symetryczne akcent. Klient zajmuje się billboardami, ale także innymi systemami wystawienniczymi, bannerami, konstrukcjami stalowymi itp. Projekt oprócz tego kolorystyką nawiązuję do „świata zewnętrznego” – błękitu nieba, oraz brązu „ziemi”.

I needed Ambient Marketing logo to look modern and contain the symmetrical accent. The client sells billboards, but also other exhibition systems as banners, steel structures, etc. Colors of the project refer to the „outside world” – blue color of the sky and brown of the „earth.”

ambient-logo-3 Ambientlogo2 Ambientlogo1Dodaj komentarz

leditech-mockup
Materiały dla Leditech / Leditech materials
I am REAL
Ilustracje czarno-białe / Illustration in black and white
monidlo2
Monidła / Cutouts
Samsung Summer Gallery, inside
Letnia galeria Samsung / Samsung Summer Gallery