Logo dla Ambient Marketing / Ambient Marketing logo

Tworząc logo dla Ambient Marketing potrzebowałam aby było on nowoczesne i zawierało w sobie symetryczne akcent. Klient zajmuje się billboardami, ale także innymi systemami wystawienniczymi, bannerami, konstrukcjami stalowymi itp. Projekt oprócz tego kolorystyką nawiązuję do „świata zewnętrznego” – błękitu nieba, oraz brązu „ziemi”.

I needed Ambient Marketing logo to look modern and contain the symmetrical accent. The client sells billboards, but also other exhibition systems as banners, steel structures, etc. Colors of the project refer to the „outside world” – blue color of the sky and brown of the „earth.”

ambient-logo-3 Ambientlogo2 Ambientlogo1Dodaj komentarz

Coca-Cola, poster
Materiały POS i nietypowe reklamy dla Coca-Cola / POS materials for Coca-Cola
infografika
PROFI – packshoty oraz materiały do internetu / PROFI – packshots and internet materials
Sales leaflet, cover
Materiały POS Nestle Pure Life / Nestle Pure Life POS materials
Amica, leaflet cover
Materiały POS – Amica / Amica POS materials