Logo dla Ambient Marketing / Ambient Marketing logo

Tworząc logo dla Ambient Marketing potrzebowałam aby było on nowoczesne i zawierało w sobie symetryczne akcent. Klient zajmuje się billboardami, ale także innymi systemami wystawienniczymi, bannerami, konstrukcjami stalowymi itp. Projekt oprócz tego kolorystyką nawiązuję do „świata zewnętrznego” – błękitu nieba, oraz brązu „ziemi”.

I needed Ambient Marketing logo to look modern and contain the symmetrical accent. The client sells billboards, but also other exhibition systems as banners, steel structures, etc. Colors of the project refer to the „outside world” – blue color of the sky and brown of the „earth.”

ambient-logo-3 Ambientlogo2 Ambientlogo1Dodaj komentarz

zahasani2
Logo dla Zahasani / Zahasani Logo
kolorowa ja2
O mnie / About me
Magazyn Pracowników
Ulotki, newslettery, banner, billboardy dla EXATEL / Newsletters, flyers, posters, billboards for EXATEL
Milano, leaflet
Materiały POS Milano / Milano POS materials