Logo dla KNL Flores / KNL Flores Logo

Historia tego logo jest dość prosta – miał być to motyw kwiatowy w barwach flagi Holandii. Nie miał być to jednak żaden konkretny kwiat. Mógł przypominać różę. Ostatecznie jednak wybrałam symetryczne ułożenie płatków, które łącznie nie jest podobne do żadnej konkretnej rośliny. Pogodzenie dwóch dominujących kolorów jakimi są czerwień i niebieski nie należało do łatwych. Ostatecznie udało mi się uzyskać logo, które w swojej podstawowej wersji kolorystycznej dobrze prezentuje się zarówno na tle jasnym jak i ciemnym.

The history of this logo is quite simple – it had to be a floral design in the colors of the Netherlands flag. Flower itself wasn’t specified, it could even resemble a rose. Ultimately, however, I chose a symmetrical arrangement of petals, which together is not similar to any particular plant. Reconciling the two dominant colors which are red and blue was not an easy task. Eventually I managed to get the logo, which in its basic color version looks good against the light and dark background.

knlflores-logo1 knlflores-logo2Dodaj komentarz

Mouse Stories, inside
„Mysie opowieści” – Jadwiga Niezgodzińska ze Smyrskich – ilustracje i skład / „Mouse stories” – Jadwiga Niezgodzińska ze Smyrskich – illustrations
Theater Square, front look
Projekt frontonu dla Teatr Kwadrat / Theater „Square” front look project
Fanta, price list
Materiały POS oraz opakowania dla Fanty / Fanta POS materials and packaging
Coca-Cola, poster
Materiały POS i nietypowe reklamy dla Coca-Cola / POS materials for Coca-Cola