knlflores-logo2

knlflores-logo2Dodaj komentarz

kolorowa ja2
O mnie / About me
Milano, leaflet
Materiały POS Milano / Milano POS materials
Dragon's appetite for books
„Smoczy apetyt na książki” – Katarzyna Minda – ilustracje i skład / „Dragon’s appetite for books” – Katarzyna Minda – illustrations
Nokia N9 container
Kontener promocyjny Nokia N9 / Nokia N9 promotional container