zahasani2

zahasani2Dodaj komentarz

Milka, lama
Materiały POS – Milka / Milka POS materials
Mouse Stories, inside
„Mysie opowieści” – Jadwiga Niezgodzińska ze Smyrskich – ilustracje i skład / „Mouse stories” – Jadwiga Niezgodzińska ze Smyrskich – illustrations
Samsung Summer Gallery, inside
Letnia galeria Samsung / Samsung Summer Gallery
szparowanie
Szparowanie / Cutting out things