laserharp

laserharpDodaj komentarz

Mouse Stories, inside
„Mysie opowieści” – Jadwiga Niezgodzińska ze Smyrskich – ilustracje i skład / „Mouse stories” – Jadwiga Niezgodzińska ze Smyrskich – illustrations
miglo1
Materiały do Internetu dla Miglo / Internet materials for Miglo
JOJO, leaflet
Materiały POS dla JOJO / JOJO POS materials
koszulka1
Koszulka dla Skyway Run / Skyway Run Tshirt