Materiały dla Leditech / Leditech materials

Dla Leditech oraz pokrewnych spółek (WaveNet, Awea) stworzyłam szereg różnych materiałów w tym bannery do internetu, newslettery, oraz materiały drukowane takie jak kalendarze ścienne. Jednym z projektów była ilustracja jednego z systemów, które Leditech sprzedaje. Firma proponuje swoim klientom produkty związane z bezpieczeństwem na drodze (przejścia dla pieszych i ich oznakowanie, oraz inne) i inne, techniczne urządzenia, jak maszty. Wybrałam więc czysty i techniczny wygląd projektów. Szare, czarno-białe layouty uzupełniłam jednym, wyraźnym i jaskrawym kolorem – pomarańczowym, bądź niebieskim.

For Leditech and related companies (Wavenet, AWEA) I have created a number of different materials including banners to the internet, newsletters, and printed materials such as wall calendars. One of the projects was the illustration of one of the systems that Leditech sells. The company offers its customers products related to road safety (pedestrian crossings) and other technical devices, such as masts. So I have chosen a clean and technical look for the projects. I added one, clear and bright color, orange or blue to grey, black and white layouts.

ilustracja-leditech leditech-banner leditech-mockup newsletterkalendarzDodaj komentarz

kolorowa ja2
O mnie / About me
Philips, leaflet
Materiały drukowane oraz na potrzeby internetu dla Philips / Printed and online materials for Philips
Wokman, restauracja
Projekt restauracji Wokman / Wokman restaurant project
leditech-mockup
Materiały dla Leditech / Leditech materials