Monidła / Cutouts

Monidła stały się dodatkową atrakcją dla turystów. Przysiądź się do króla Augusta, albo wyprowadź z zamku w Ełku złego templariusza. Praca zrobiona w pełni wektorowo.

Monidła become an additional attraction for tourists. Sit down next to King Augustus, or bring out evil Templar from the castle in Elk. Work was completed fully in vector.

monidlo1 monidlo2Dodaj komentarz

LINK4 office
Placówki LINK4 oraz brand aut / LINK4 offices and car brand
petit-corner
Logo Petit Corner
knlflores-logo1
Logo dla KNL Flores / KNL Flores Logo
zahasani2
Logo dla Zahasani / Zahasani Logo