Monidła / Cutouts

Monidła stały się dodatkową atrakcją dla turystów. Przysiądź się do króla Augusta, albo wyprowadź z zamku w Ełku złego templariusza. Praca zrobiona w pełni wektorowo.

Monidła become an additional attraction for tourists. Sit down next to King Augustus, or bring out evil Templar from the castle in Elk. Work was completed fully in vector.

monidlo1 monidlo2Dodaj komentarz

Opel, www
Strona konkursowa oraz branding aut, Opel / Opel contest website and car brand
Milka, lama
Materiały POS – Milka / Milka POS materials
Bard
Ilustracje kolorowe / Colour images
leditech-mockup
Materiały dla Leditech / Leditech materials