Newslettery dla Multibanku / Multibank newsletters

Newslettery Multibanku stworzyłam z naciskiem na prostotę i przejrzystość. Informacje podane są w sposób skondensowany, z podkreśleniem najważniejszych zwrotów i ogólną zachętą do zapoznania się z ofertą.

Newsletters of Multibank it is the simplicity and transparency. The information presented in a concise, highlighting the most important phrases and general encouragement to see more of the offer.Dodaj komentarz

Milka, lama
Materiały POS – Milka / Milka POS materials
Mock_up_Identyfikacja_1
Logo Creatio Ex
miglo1
Materiały do Internetu dla Miglo / Internet materials for Miglo
Wokman, restauracja
Projekt restauracji Wokman / Wokman restaurant project