Newslettery dla Multibanku / Multibank newsletters

Newslettery Multibanku stworzyłam z naciskiem na prostotę i przejrzystość. Informacje podane są w sposób skondensowany, z podkreśleniem najważniejszych zwrotów i ogólną zachętą do zapoznania się z ofertą.

Newsletters of Multibank it is the simplicity and transparency. The information presented in a concise, highlighting the most important phrases and general encouragement to see more of the offer.Dodaj komentarz

Magazyn Pracowników
Ulotki, newslettery, banner, billboardy dla EXATEL / Newsletters, flyers, posters, billboards for EXATEL
Fanta, price list
Materiały POS oraz opakowania dla Fanty / Fanta POS materials and packaging
Coca-Cola, poster
Materiały POS i nietypowe reklamy dla Coca-Cola / POS materials for Coca-Cola
Philips, leaflet
Materiały drukowane oraz na potrzeby internetu dla Philips / Printed and online materials for Philips