Newslettery dla Multibanku / Multibank newsletters

Newslettery Multibanku stworzyłam z naciskiem na prostotę i przejrzystość. Informacje podane są w sposób skondensowany, z podkreśleniem najważniejszych zwrotów i ogólną zachętą do zapoznania się z ofertą.

Newsletters of Multibank it is the simplicity and transparency. The information presented in a concise, highlighting the most important phrases and general encouragement to see more of the offer.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Materiały POS dla Glaceau / Glaceau POS materials
Nałęczowianka – materiały internetowe oraz drukowane / Nałęczowianka – internet and printed materials
Ilustracje kolorowe / Colour images
Projekt restauracji Wokman / Wokman restaurant project