„Mysie opowieści” – Jadwiga Niezgodzińska ze Smyrskich – ilustracje i skład / „Mouse stories” – Jadwiga Niezgodzińska ze Smyrskich – illustrations

Jest to zbiór wierszowanych bajek, które pani Jadwiga pisała dla swoich wnuków i prawnuków. Do tych bajek narysowałam wiele kolorowych, dziecięcych ilustacji, głównie z myszkami, ale też z innymi zwierzątkami.

It is a collection of poetic stories that Jadwiga wrote for their grandchildren and great-grandchildren. Colored, children-like pictures were drawn for those fairy tales, mostly mice, but also other pets.Dodaj komentarz

Multibank, newsletter
Newslettery dla Multibanku / Multibank newsletters
LINK4 office
Placówki LINK4 oraz brand aut / LINK4 offices and car brand
Winiary, leaflet
Materiały POS dla Winiary / Winiary POS materials
Bard
Ilustracje kolorowe / Colour images