„Mysie opowieści” – Jadwiga Niezgodzińska ze Smyrskich – ilustracje i skład / „Mouse stories” – Jadwiga Niezgodzińska ze Smyrskich – illustrations

Jest to zbiór wierszowanych bajek, które pani Jadwiga pisała dla swoich wnuków i prawnuków. Do tych bajek narysowałam wiele kolorowych, dziecięcych ilustacji, głównie z myszkami, ale też z innymi zwierzątkami.

It is a collection of poetic stories that Jadwiga wrote for their grandchildren and great-grandchildren. Colored, children-like pictures were drawn for those fairy tales, mostly mice, but also other pets.Dodaj komentarz

Glaceau, leaflet
Materiały POS dla Glaceau / Glaceau POS materials
banner1
EXPERT Nieruchomości – bannery reklamowe, oklejenie autobusu / EXPERT Nieruchomości – banners, stickers for bus.
miglo1
Materiały do Internetu dla Miglo / Internet materials for Miglo
Language and Translation Centre, leaflet
Materiały promocyjne dla Centrum Językowo-Tłumaczeniowe, Beata Małko / Language and Translation Centre, Beata Malko