Nałęczowianka – materiały internetowe oraz drukowane / Nałęczowianka – internet and printed materials

Nałęczowianka to woda mineralna, która zachęca swoich klientów do bycia bardziej witalnymi – co łączy w sobie zdrowe odżywianie się, sport ale także pogodę ducha i nie poddawania się lenistwu i stagnacji, zachęca do działania. Materiały dla Nałęczowianki stworzyłam w oparciu o te wytyczne – było to między innymi wsparcie dla Edycji Limitowanej butelek wody, były to też posty na profil na Facebooku oraz grafiki do newslettera.
Nałęczowianka is mineral water, which encourages its customers to be more vital by combining healthy eating, sports but also serenity  to overcome laziness and stagnation – encourages to be more active. I’ve created materials based on these guidelines – among other things it was support for the Limited Edition bottles, also posts on Facebook and graphics to the newsletter.

naleczowianka-apka naleczowianka-ulotka1 naleczowianka-ulotka2 2014_03_20_post3_01 air_mockup_2Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

„Smoczy apetyt na książki” – Katarzyna Minda – ilustracje i skład / „Dragon’s appetite for books” – Katarzyna Minda – illustrations
PROFI – packshoty oraz materiały do internetu / PROFI – packshots and internet materials
Logo Creatio Ex
Run or Death