Opel, car brand

Opel, car brand

Opel, oklejenie samochoduDodaj komentarz

Milka, lama
Materiały POS – Milka / Milka POS materials
Language and Translation Centre, leaflet
Materiały promocyjne dla Centrum Językowo-Tłumaczeniowe, Beata Małko / Language and Translation Centre, Beata Malko
koszulka1
Koszulka dla Skyway Run / Skyway Run Tshirt
Seat, stand and hostess
Materiały promocyjne dla Seat Leon / Seat Leon promotional materials