Opel, car brand

Opel, car brand

Opel, oklejenie samochoduDodaj komentarz

Mouse Stories, inside
„Mysie opowieści” – Jadwiga Niezgodzińska ze Smyrskich – ilustracje i skład / „Mouse stories” – Jadwiga Niezgodzińska ze Smyrskich – illustrations
miglo1
Materiały do Internetu dla Miglo / Internet materials for Miglo
banner1
EXPERT Nieruchomości – bannery reklamowe, oklejenie autobusu / EXPERT Nieruchomości – banners, stickers for bus.
Language and Translation Centre, leaflet
Materiały promocyjne dla Centrum Językowo-Tłumaczeniowe, Beata Małko / Language and Translation Centre, Beata Malko