Photo manipulation

Praca ze zdjęciami, ich przeróbki, zawsze były dla mnie świetną zabawą. Od delikatnego poprawiania niedoskonałości zaczynając, a kończąc na wykorzystywaniu twarzy do tworzenia zupełnie kosmicznych i fantastycznych rzeczy i istot.

Working with photos and their processing always meant for me lots of fun. Starting with delicate correction of imperfections, ending in using faces to create a fantastic and completely out of this world things and beings.

ania_tkacz_by_nyantara-da8z14i arczi_as_mad_scientist_by_nyantara-da9cf6hDodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Logo Tower of Dreams
Ilustracje kolorowe / Colour images
Ulotki, newslettery, banner, billboardy dla EXATEL / Newsletters, flyers, posters, billboards for EXATEL
Projekt restauracji Wokman / Wokman restaurant project