„Smoczy apetyt na książki” – Katarzyna Minda – ilustracje i skład / „Dragon’s appetite for books” – Katarzyna Minda – illustrations

Jest to bajka napisana przez panią Katarzynę Mindę opowiadająca o smoku, który będąc rozrabiaką zakochał się w książkach. Do tej książeczki narysowałam szereg kolorowych ilustracji ze smokami, rycerzami oraz oczywiście książkami.

It is a story written by Mrs. Katarzyna Minda, which tells about a dragon who, being a troublemaker, fell in love with books. The tale has been bearing the colorful illustrations of dragons, knights, and of course books.Dodaj komentarz

Coca-Cola, poster
Materiały POS i nietypowe reklamy dla Coca-Cola / POS materials for Coca-Cola
knlflores-logo1
Logo dla KNL Flores / KNL Flores Logo
Philips, leaflet
Materiały drukowane oraz na potrzeby internetu dla Philips / Printed and online materials for Philips
zahasani2
Logo dla Zahasani / Zahasani Logo