Szparowanie / Cutting out things

Podstawowa umiejętność dla każdego grafika: wycinanie z tła przedmiotów. Do tego zawsze dodaję korekcję kolorystyczną. Ludzkie oko lubi symetrię dlatego o ile to możliwe obracam przedmiot i wyrównuje w obu osiach.

Basic skill for each graphic designer: cutting out objects from the background. Also I always add color correction. The human eye likes symmetry, so if possible, I rotate the object and balance it in both axes.

szparowanie szparowanie2 szparowanie3Dodaj komentarz

run-or-deathbanner
Run or Death
Mock_up_Identyfikacja_1
Logo Creatio Ex
Fanta, price list
Materiały POS oraz opakowania dla Fanty / Fanta POS materials and packaging
towerofdreams
Logo Tower of Dreams