Szparowanie / Cutting out things

Podstawowa umiejętność dla każdego grafika: wycinanie z tła przedmiotów. Do tego zawsze dodaję korekcję kolorystyczną. Ludzkie oko lubi symetrię dlatego o ile to możliwe obracam przedmiot i wyrównuje w obu osiach.

Basic skill for each graphic designer: cutting out objects from the background. Also I always add color correction. The human eye likes symmetry, so if possible, I rotate the object and balance it in both axes.

szparowanie szparowanie2 szparowanie3Dodaj komentarz

miglo1
Materiały do Internetu dla Miglo / Internet materials for Miglo
Language and Translation Centre, leaflet
Materiały promocyjne dla Centrum Językowo-Tłumaczeniowe, Beata Małko / Language and Translation Centre, Beata Malko
kopciuszek2
Kopciuszek / Cinderella
Do not waste your income, newsletter
Nie trać dochodu – ulotki oraz newslettery / Do not waste your income – leaflets and newsletters