Szparowanie / Cutting out things

Podstawowa umiejętność dla każdego grafika: wycinanie z tła przedmiotów. Do tego zawsze dodaję korekcję kolorystyczną. Ludzkie oko lubi symetrię dlatego o ile to możliwe obracam przedmiot i wyrównuje w obu osiach.

Basic skill for each graphic designer: cutting out objects from the background. Also I always add color correction. The human eye likes symmetry, so if possible, I rotate the object and balance it in both axes.

szparowanie szparowanie2 szparowanie3Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Bannery na Konstrukcjach Reklamowych / Banners on Advertising Constructions
Materiały POS – Amica / Amica POS materials
Logo Creatio Ex
Logo Petit Corner