Projekt frontonu dla Teatr Kwadrat / Theater „Square” front look project

Dla Teatru Kwadrat – umiejscowionego w samym centrum Warszawy – zaprojektowałam wygląd nowego frontu. Bardziej w stylu Broadwayu. Propozycje wyglądu zaproponowałam w 3D.

Theatre Square – located in the center of Warsaw – I created a new front look. More in the style of Broadway. The proposals of it where made in the 3D.Dodaj komentarz

Theater Square, front look
Projekt frontonu dla Teatr Kwadrat / Theater „Square” front look project
laserharp
Logo LaserHarp
I am REAL
Ilustracje czarno-białe / Illustration in black and white
naleczowianka-ulotka2
Nałęczowianka – materiały internetowe oraz drukowane / Nałęczowianka – internet and printed materials