Projekt frontonu dla Teatr Kwadrat / Theater „Square” front look project

Dla Teatru Kwadrat – umiejscowionego w samym centrum Warszawy – zaprojektowałam wygląd nowego frontu. Bardziej w stylu Broadwayu. Propozycje wyglądu zaproponowałam w 3D.

Theatre Square – located in the center of Warsaw – I created a new front look. More in the style of Broadway. The proposals of it where made in the 3D.Dodaj komentarz

kopciuszek2
Kopciuszek / Cinderella
LINK4 office
Placówki LINK4 oraz brand aut / LINK4 offices and car brand
knlflores-logo1
Logo dla KNL Flores / KNL Flores Logo
Milano, leaflet
Materiały POS Milano / Milano POS materials