Rebranding placówek Totolotka / Rebranding Totolotek offices

Zaprojektowałam nowy, ujednolicony wygląd placówek Totolotka – przy zachowaniu stałych elementów wystroju jak tablic z wynikami, lady oraz stolików i krzeseł, a także wygląd ścian. Zaaranżowanie całego pomieszczenia zrobiłam w programie 3D.

Lottery offices needed to be standardized – with constant elements design like tables of results, counters and tables and chairs, as well as the appearance of the walls. Arrange the whole room took place in 3D.Dodaj komentarz

ania_tkacz_by_nyantara-da8z14i
Photo manipulation
Nokia N9 container
Kontener promocyjny Nokia N9 / Nokia N9 promotional container
infografika
PROFI – packshoty oraz materiały do internetu / PROFI – packshots and internet materials
Sales leaflet, cover
Materiały POS Nestle Pure Life / Nestle Pure Life POS materials