Rebranding placówek Totolotka / Rebranding Totolotek offices

Zaprojektowałam nowy, ujednolicony wygląd placówek Totolotka – przy zachowaniu stałych elementów wystroju jak tablic z wynikami, lady oraz stolików i krzeseł, a także wygląd ścian. Zaaranżowanie całego pomieszczenia zrobiłam w programie 3D.

Lottery offices needed to be standardized – with constant elements design like tables of results, counters and tables and chairs, as well as the appearance of the walls. Arrange the whole room took place in 3D.Dodaj komentarz

Multibank, newsletter
Newslettery dla Multibanku / Multibank newsletters
Do not waste your income, newsletter
Nie trać dochodu – ulotki oraz newslettery / Do not waste your income – leaflets and newsletters
Wokman, restauracja
Projekt restauracji Wokman / Wokman restaurant project
ania_tkacz_by_nyantara-da8z14i
Photo manipulation