Rebranding placówek Totolotka / Rebranding Totolotek offices

Zaprojektowałam nowy, ujednolicony wygląd placówek Totolotka – przy zachowaniu stałych elementów wystroju jak tablic z wynikami, lady oraz stolików i krzeseł, a także wygląd ścian. Zaaranżowanie całego pomieszczenia zrobiłam w programie 3D.

Lottery offices needed to be standardized – with constant elements design like tables of results, counters and tables and chairs, as well as the appearance of the walls. Arrange the whole room took place in 3D.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Stroje dla hostess / Costumes for the hostesses
Projekt restauracji Wokman / Wokman restaurant project
Monidła / Cutouts
Logo dla Ambient Marketing / Ambient Marketing logo