Rebranding placówek Totolotka / Rebranding Totolotek offices

Zaprojektowałam nowy, ujednolicony wygląd placówek Totolotka – przy zachowaniu stałych elementów wystroju jak tablic z wynikami, lady oraz stolików i krzeseł, a także wygląd ścian. Zaaranżowanie całego pomieszczenia zrobiłam w programie 3D.

Lottery offices needed to be standardized – with constant elements design like tables of results, counters and tables and chairs, as well as the appearance of the walls. Arrange the whole room took place in 3D.Dodaj komentarz

Samsung Summer Gallery, inside
Letnia galeria Samsung / Samsung Summer Gallery
Magazyn Pracowników
Ulotki, newslettery, banner, billboardy dla EXATEL / Newsletters, flyers, posters, billboards for EXATEL
Mock-up_Simple_Billboard_2
Jacobs Kronung – promocja jesienna / Jacobs Kronung – autumn promotion
knlflores-logo1
Logo dla KNL Flores / KNL Flores Logo