Rebranding placówek Totolotka / Rebranding Totolotek offices

Zaprojektowałam nowy, ujednolicony wygląd placówek Totolotka – przy zachowaniu stałych elementów wystroju jak tablic z wynikami, lady oraz stolików i krzeseł, a także wygląd ścian. Zaaranżowanie całego pomieszczenia zrobiłam w programie 3D.

Lottery offices needed to be standardized – with constant elements design like tables of results, counters and tables and chairs, as well as the appearance of the walls. Arrange the whole room took place in 3D.Dodaj komentarz

rek-kons1
Katalog dla Konstrukcji Reklamowych / Advertising Constructions Folder
koszulka1
Koszulka dla Skyway Run / Skyway Run Tshirt
monidlo2
Monidła / Cutouts
laserharp
Logo LaserHarp