Projekt restauracji Wokman / Wokman restaurant project

Wokman to nowopowstała sieć restauracji fastfood, serwująca chińskie dania. Zaprojektowałam wygląd samej restauracji jak i wszystkich elementów drukowanych, w tym pudełek, oraz wygląd obsługi.

Wokman is a newly established network of fast food restaurants, serving Chinese foods. The restaurant was designed as a whole and also all printed elements, including boxes and also handling appearance.Dodaj komentarz

Mock_up_Identyfikacja_1
Logo Creatio Ex
LINK4 office
Placówki LINK4 oraz brand aut / LINK4 offices and car brand
Green Patio, Invitation
Branding restauracji Green Patio, WARS / Green Patio restaurant branding
Philips, leaflet
Materiały drukowane oraz na potrzeby internetu dla Philips / Printed and online materials for Philips