Projekt restauracji Wokman / Wokman restaurant project

Wokman to nowopowstała sieć restauracji fastfood, serwująca chińskie dania. Zaprojektowałam wygląd samej restauracji jak i wszystkich elementów drukowanych, w tym pudełek, oraz wygląd obsługi.

Wokman is a newly established network of fast food restaurants, serving Chinese foods. The restaurant was designed as a whole and also all printed elements, including boxes and also handling appearance.Dodaj komentarz

koszulka1
Koszulka dla Skyway Run / Skyway Run Tshirt
kolorowa ja2
O mnie / About me
Do not waste your income, newsletter
Nie trać dochodu – ulotki oraz newslettery / Do not waste your income – leaflets and newsletters
Sales leaflet, cover
Materiały POS Nestle Pure Life / Nestle Pure Life POS materials