Projekt restauracji Wokman / Wokman restaurant project

Wokman to nowopowstała sieć restauracji fastfood, serwująca chińskie dania. Zaprojektowałam wygląd samej restauracji jak i wszystkich elementów drukowanych, w tym pudełek, oraz wygląd obsługi.

Wokman is a newly established network of fast food restaurants, serving Chinese foods. The restaurant was designed as a whole and also all printed elements, including boxes and also handling appearance.Dodaj komentarz

Sales leaflet, cover
Materiały POS Nestle Pure Life / Nestle Pure Life POS materials
Winiary, leaflet
Materiały POS dla Winiary / Winiary POS materials
rek-kons1
Katalog dla Konstrukcji Reklamowych / Advertising Constructions Folder
Amica, leaflet cover
Materiały POS – Amica / Amica POS materials