Projekt restauracji Wokman / Wokman restaurant project

Wokman to nowopowstała sieć restauracji fastfood, serwująca chińskie dania. Zaprojektowałam wygląd samej restauracji jak i wszystkich elementów drukowanych, w tym pudełek, oraz wygląd obsługi.

Wokman is a newly established network of fast food restaurants, serving Chinese foods. The restaurant was designed as a whole and also all printed elements, including boxes and also handling appearance.Dodaj komentarz

leditech-mockup
Materiały dla Leditech / Leditech materials
naleczowianka-ulotka2
Nałęczowianka – materiały internetowe oraz drukowane / Nałęczowianka – internet and printed materials
I am REAL
Ilustracje czarno-białe / Illustration in black and white
Bard
Ilustracje kolorowe / Colour images