Projekt restauracji Wokman / Wokman restaurant project

Wokman to nowopowstała sieć restauracji fastfood, serwująca chińskie dania. Zaprojektowałam wygląd samej restauracji jak i wszystkich elementów drukowanych, w tym pudełek, oraz wygląd obsługi.

Wokman is a newly established network of fast food restaurants, serving Chinese foods. The restaurant was designed as a whole and also all printed elements, including boxes and also handling appearance.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

INVENTRONICS – materiały internetowe / INVENTRONICS – internet materials
Materiały POS oraz opakowania dla Fanty / Fanta POS materials and packaging
Stroje dla hostess / Costumes for the hostesses
PROFI – packshoty oraz materiały do internetu / PROFI – packshots and internet materials