Stroje dla hostess / Costumes for the hostesses

Eventy i degustacje nie mogą się obejść bez uśmiechniętych pań i panów, którzy zachęcają do wzięcia udziału w wydarzeniu. Muszą mieć wtedy jednolite, pasujące stroje – często szyte specjalnie na tę okazję.

Projektowałam stroje bardzo proste, lub zupełnie nie z tej ziemi.

Events and tastings can not do without smiling men and women who encourage to take part in the event. They must then have a uniform, matching outfits – often sewn specially for the occasion.
Projects of such costumes can be very simple or quite out of this world.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Materiały promocyjne dla Seat Leon / Seat Leon promotional materials
Materiały promocyjne dla Centrum Językowo-Tłumaczeniowe, Beata Małko / Language and Translation Centre, Beata Malko
Projekt frontonu dla Teatr Kwadrat / Theater „Square” front look project
Logo Petit Corner