Stroje dla hostess / Costumes for the hostesses

Eventy i degustacje nie mogą się obejść bez uśmiechniętych pań i panów, którzy zachęcają do wzięcia udziału w wydarzeniu. Muszą mieć wtedy jednolite, pasujące stroje – często szyte specjalnie na tę okazję.

Projektowałam stroje bardzo proste, lub zupełnie nie z tej ziemi.

Events and tastings can not do without smiling men and women who encourage to take part in the event. They must then have a uniform, matching outfits – often sewn specially for the occasion.
Projects of such costumes can be very simple or quite out of this world.Dodaj komentarz

run-or-deathbanner
Run or Death
rek-kons1
Katalog dla Konstrukcji Reklamowych / Advertising Constructions Folder
Fanta, price list
Materiały POS oraz opakowania dla Fanty / Fanta POS materials and packaging
Language and Translation Centre, leaflet
Materiały promocyjne dla Centrum Językowo-Tłumaczeniowe, Beata Małko / Language and Translation Centre, Beata Malko